• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Témy

Konverzácia s Poliakom v angličtine alebo „pan szuka właściwego słowa w języku angielskim“ alebo ako sa toto anglické slovo správne povie po slovensky?

Na svojich pracovných tlmočníckych misiách som sa viackrát už stretol si situáciou, kedy som tlmočil Poliaka/Poľku z angličtiny do slovenčiny a naopak. Keď sa nad tým zamyslíme, je to trochu ako letieť do Paríža cez Peking. Slovenčina a angličtina nie sú nijako príbuzné jazyky (okrem latinskej abecedy) a vytvoriť komunikačný…

Sen v cudzom jazyku

Minulú noc sa mi prisnil sen. Bolo v ňom veľa ľudí, ktorých poznám. Všetci na mňa hovorili po rusky a ja som im nevedel odpovedať. Už sa mi takmer otvorili ústa a chcel som aspoň niečo povedať: charašo, spasiba, piju. Nič. V hlave sa mi motali slová ako víchrica, halucinoval…

Najviac používané jazyky na internete

Počet celkových zaznamenaných používateľov internetu dosiahol v roku 2007 celosvetovo číslo 1 262 032 697. Aj keď angličtina je na prvom mieste s viac ako 30,1% t celkového počtu používateľov internetu, je prekonaná 882 503 350 používateľmi, ktorí na internete využívajú iný jazyk. Na druhom mieste za angličtinou nasleduje čínština…

Preklady ako práca a životný štýl

Minulý týždeň bol pre mňa veľmi hektický. Raňajky, obed, večera a všetky tie ďalšie veci. Nie, detaily osobnej hygieny určite pred Vami rozoberať nebudem. Našou témou sú predsa preklady. 16504, to si nevšímajte…len si počítam, že koľko znakov vrátane medzier a koľko normostrán. Ľahká zmena charakteru, kedy na 35-tom kilometri…

Tlmočenie, preklady a EÚ

The European Union has got 27 member states and 23 official languages. This multilinguistic system is unique in the world and sometimes it seems that its advantages are overshadowed by problems connected with the strife to understand each other. Linguists – translators and interpreters – enable fluent communication flow within…

Tlmočenie v inštitúciách EÚ stojí 163 miliónov eur

Viacjazyčnosť je označovaná za výhodu EÚ – aké sú však jej náklady? Podľa správy odsúhlasenej Európskym parlamentom boli v roku 2003 – teda pred rozšírením – 163 miliónov eur. Správu predkladal Alexander Stubb EPP-ED (skupina Európskej ľudovej strany – Kresťanských demokratov a Európskych demokratov združuje kresťanských demokratov, konzervatívcov a hlavné…

Kurzy cudzích jazykov

Dnešný svet si vyžaduje, aby materinský jazyk nebol jediným jazykom, ktorý ovládame. Z každej strany na nás dopadajú požiadavky na ovládanie cudzích rečí, ktoré je nemožné ignorovať. Už na základných školách študenti študujú cudzie jazyky, dokonca existujú už aj predškolské jazykové kurzy pre tých najmenších a špeciálna angličtina pre deti.…

Nástroje na automatický/strojový preklad

V medzinárodnom kontexte je strojový/automatický preklad označovaný skratkou MT (angl. Machine Translation), príp. AT (angl. Automated Translation) či FAMT (Fully Automated Machine Translation). Strojový preklad2 znamená počítačom zrealizovaný automatický preklad textu z jedného prirodzeného jazyka (východiskového jazyka) do druhého (cieľového), bez zásahu človeka do procesu prekladu. Ak hovoríme o nástrojoch…