• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Preklady

Profesionálny tím Preklady Echo, ktorý sa skladá z prekladateľov s dlhoročnými skúsenosťami, otvára vám ako klientovi jazykové okienko pre komunikáciu s vašimi cudzojazyčnými partnermi. Rýchle, bezchybné a spoľahlivé služby našej agentúry sa pre vás stávajú pri spolupráci s nami samozrejmosťou.

stack

Ponúkame profesionálne preklady a tlmočenie z a do slovenského jazyka v týchto jazykoch:

 • anglický
 • nemecký
 • maďarský
 • francúzsky
 • taliansky
 • španielsky
 • poľský
 • ruský
 • chorvátsky
 • srbský
 • arabský
 • hebrejský

V uvedených jazykoch zabezpečujeme úradné aj neúradné preklady a takisto aj súdne preklady. Text prechádza pred odovzdaním klientovi korektúrou. Každý jeden z členov nášho tímu má veľké cítenie pre jazyk, v ktorom pracuje, a samozrejme pre jazyk slovenský. Buď z daného cudzojazyčného prostredia priamo pochádza a žije na Slovensku, alebo v cudzojazyčnom prostredí strávil niekoľko rokov. Vaša komunikácia či prezentácia bude preto na najvyššej jazykovej úrovni. Preklady, tlmočenie a korektúry sú naša špecializácia. Pri práci využívame CAT nástrojov.

Bohaté skúsenosti máme s prekladmi a tlmočením z práva a ekonómie, matematiky, technológií, prírodných  vied, medicíny, energetiky, matematiky, feng šuej a mnohých ďalších. Najčastejšie robíme preklad zmlúv, výročných správ, účtovných alebo medicínskych dokumentov. Nech si spomeniete na akúkoľvek tematickú oblasť/odbor, pre daný preklad a tiež tlmočenie máme svojho prekladateľa/ku resp. tlmočníka/tlmočníčku, ktorý/á sa v danej oblasti vyzná. Naši prekladatelia majú skúsenosti s prekladmi textov z rozličných oblastí života.

Preložené dokumenty je dôležité dodať načas a podľa potreby expresne. Naši jazykoví odborníci dokážu preložiť z jedného jazyka do druhého približne 10 normostrán textu za deň (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier) podľa náročnosti textu. Vyhotoviť preklad v rozsahu do 10 normostrán za deň sa považuje za úplne bežnú rýchlosť. V urgentných prípadoch môžeme prácu zadať aj viacerým prekladateľom naraz, prispôsobiť sa tak požiadavke klienta a dodať text väčšieho rozsahu a v expresnom termíne.

Predbežná cenová kalkulácia za preklad vychádza z počtu normostrán prekladu vynásobeného cenou 1 normostrany. Konečná cenová kalkulácia za preklad je individuálna a závisí od viacerých faktorov, najmä od termínu dodania prekladu a jeho obtiažnosti. Formát/softvér zachováme alebo aj zmeníme podľa požiadaviek klienta na preklad. Preložený text dodáme vo vami požadovanej forme.

Okrem toho, že uskutočňujeme preklady, tlmočenie je našou ďalšou rovnako dôležitou aktivitou. Ako pre preklady, tak aj pre tlmočenie platí, že naši jazykoví znalci majú bohaté jazykové skúsenosti v rozličných odboroch a oblastiach s tým, že tlmočeniu sa venujú profesionálne a všetci majú niekoľkoročné skúsenosti. Kým pre preklady sa cena účtuje podľa počtu normostrán, tlmočenie sa účtuje podľa počtu hodín. Minimálna sadzba pre tlmočenie je 1 hodina. Svojim klientom ponúkame simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, tlmočenie cez telefón, tlmočenie chatu a videokonferencií.