• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Tlmočenie

V oblasti hovoreného slova ponúka náš tím konzekutívne tlmočenie z a do týchto jazykov:

 • Anglický
 • Nemecký
 • Francúzsky
 • Taliansky
 • Španielsky
 • Portugalský
 • Maďarský
 • Poľský
 • Ruský
 • Srbský
 • Chorvátsky
 • Arabský
 • Hebrejský

 
profle

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie v našom ponímaní neznamená tlmočenie po jednej vete a nie je vhodné, aby tlmočník rečníka prerušoval iba preto, lebo dlhšie úseky si nedokáže zapamätať. Na kvalitné tlmočenie je potrebné mať dobrú pamäť a koncentráciu. Na konzekutívne tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika. Tlmočenie sa využíva najmä počas obchodných rokovaní, školení, pri sprevádzaní a pri výjazdoch.

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie je tlmočenie, pri ktorom tlmočník hovorí plynule a zároveň s rečníkom za pomoci tlmočníckej techniky. Využíva sa napr. na medzinárodných konferenciách, seminároch, v priamych prenosoch, atď.
easel

Príprava a tlmočenie obchodných rokovaní

V prípade, že sa chystáte uzatvoriť úspešný obchod, požiadajte o pomoc Preklady Echo. Radi sa staneme Vašou pravou rukou na tlmočenie. V záujme pripravenosti, pohotovosti a účinnosti reakcie pri obchodnom rokovaní je potrebné sa vopred na takúto dôležitú príležitosť a s tým súvisiace tlmočenie pripraviť a dohodnúť sa na určitej stratégii a cieľoch. Tlmočenie prebieha tak, že náš tlmočník sa stáva členom vášho obchodného tímu a vystupuje ako jeden z vás. V tomto prípade je pre kvalitné tlmočenie potrebné prípravné stretnutie s klientom a dôkladné oboznámenie sa s problematikou daného obchodu. Náš tlmočník sa postará taktiež o preklad dôležitých dokumentov pred obchodným rokovaním a po ukončení obchodného rokovania.

Pochopenie a pozitívny dojem

Zárukou najvyššej kvality je rozsiahla prax a skúsenosti členov tímu Preklady Echo, ich schopnosť prezentovať sa a sprostredkovať komunikáciu hovoreného slova. Výstižnosť jazyka, intonácia hlasu, mimika tváre i reč tela spolu vytvárajú jeden celok a výsledkom, ak je všetko správne, je kladný dojem zo sprostredkovanej komunikácie zoči voči – kvalitné tlmočenie.

Trvanie a vzdialenosť – tlmočenie na mieste

Schopnosť pohotovo reagovať na potreby našich klientov je našou výsadou. Termín pre tlmočenie sa obvykle dohaduje 3 dni vopred (tlmočenie anglického jazyka a nemeckého jazyka stačí 1 deň). Ak budete potrebovať tlmočenie na viac ako 1 deň alebo ak bude tlmočenie prebiehať viac ako 300 km za hranicami bratislavského regiónu, je potrebné dohodnúť si termín pre tlmočenie 1 týždeň vopred. Všetko závisí od individuálnej dohody a tá je u nás istá.
phone

Tlmočenie cez telefón

Tlmočenie cez telefón predstavuje jednoduchú a operatívnu formu komunikácie s vašim cudzojazyčným klientom. Náš tlmočník vám bude kedykoľvek k dispozícii pre tlmočenie buď prostredníctvom konferenčného hovoru, alebo podľa potreby priamo u vás v kancelárii.

Video konferencie a tlmočenie prostredníctvom dátového prenosu cez internet

Či už ako priestor pre tlmočenie použijete počítačovú sieť alebo spôsob prenosu obrazu a zvuku na diaľku, táto forma komunikácie je veľmi blízka obchodnému stretnutiu naživo. Jej výhodou je flexibilnosť a časová úspora, keď sa obchodní partneri nemusia stretávať osobne. Pre tlmočenie na diaľku bude náš tlmočník opäť k dispozícii ako súčasť vášho obchodného tímu.

Tlmočenie live chatu

Ponúkame taktiež tlmočenie chat konverzácie naživo, keď náš tlmočník zohráva úlohu prostredníka medzi vami a vašim obchodným partnerom pri využití aplikácií MSN Messenger, ICQ, Skype a iných.