• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Preklady

Profesionálny tím Preklady Echo, ktorý sa skladá z prekladateľov s dlhoročnými skúsenosťami, otvára vám ako klientovi jazykové okienko pre komunikáciu s vašimi cudzojazyčnými partnermi. Rýchle, bezchybné a spoľahlivé služby našej agentúry sa pre vás stávajú pri spolupráci s nami samozrejmosťou. Ponúkame profesionálne preklady a tlmočenie z a do slovenského jazyka…

Viac

Tlmočenie

V oblasti hovoreného slova ponúka náš tím konzekutívne tlmočenie z a do týchto jazykov: Anglický Nemecký Francúzsky Taliansky Španielsky Portugalský Maďarský Poľský Ruský Srbský Chorvátsky Arabský Hebrejský   Konzekutívne tlmočenie Konzekutívne tlmočenie v našom ponímaní neznamená tlmočenie po jednej vete a nie je vhodné, aby tlmočník rečníka prerušoval iba preto,…

Viac

RÝCHLE PREKLADY

Preklady Echo dokážu vzhľadom na systém svojej práce zabezpečiť pre svojich klientov rýchle preklady. Po zadaní on-line objednávky a telefonickej dohode sme schopní zabezpečiť preklad kratšieho textu (do 5 NS) do niekoľkých hodín. Fyzické možnosti jedného prekladateľa sa pohybujú približne na úrovni 10 NS za deň (1 NS sa rovná…

Viac

BLOG

Preklad je prekódovanie textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu novej jazykovej podoby a štylistického tvaru. Vzhľadom na rozdiely, ktoré existujú medzi jazykmi, štýlmi a kultúrami sa originál nemôže realizovať v preklade priamočiaro, ale na princípe ekvivalencie (modelovania). V tom zmysle je prekladateľská činnosť tvorbou variantu, čiže experimentálnou tvorbou. Preklady Echo…

Viac

POVEDALI O NÁS

Testimonial 2

S prekladateľskou agentúrou Preklady ECHO spolupracujeme v oblasti prekladov už tretí rok. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu vyhotovených prekladov, dobrú komunikáciu pri každej zákazke, ako aj zodpovedný prístup k našim požiadavkám”

Ing. Miriam Kršková, Senior Regulatory affairs Specialist at Medtronic


So službami prekladateľskej agentúry Preklady ECHO sme spokojní vo všetkých atribútoch:
1. presnosť a odbornosť vyhotovených prekladov,
2. dodržiavanie dohodnutých termínov,
3. flexibilita pri poskytovaní služieb,
4. výhodné ceny.
Spoluprácu s nimi plánujeme aj do budúcnosti.

Erik Čillík, CSO
United Rental Group, s.r.o.Testimonial 1

S našim obchodným partnerom agentúrou Preklady Echo sme veľmi spokojní a plánujeme s nimi spolupracovať aj v budúcnosti. Preklady odovzdávajú vždy načas a pri splnení všetkých kvalitatívnych parametrov. Na naše požiadavky reagujú rýchlo a flexibilne. Zabezpečovali pre nás aj tlmočenie viacerých interných stretnutí širšieho vedenia s využitím aj bez využitia tlmočníckej techniky. Odporúčame využívanie ich služieb.

Martin Bak, Head of Legal Department at Heineken


V prvom rade chcem vyjadriť spokojnosť s doterajšou spoluprácou s Agentúrou Preklady Echo. Preklady z jazyka slovenského do maďarčiny, angličtiny a nemčiny boli vždy profesionálne a načas vykonané, či už išlo o preklady oficiálnych dokumentov alebo o odborné medicínske texty. Rovnako oceňujem aj prístup a flexibilitu pracovníkov Agentúry, s ktorou plánujeme spoluprácu aj v budúcnosti."

Mgr. Alexandra Ivanova
Asistentka generálneho riaditeľa, Iscare, a.s.