• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Tlmočenie v inštitúciách EÚ stojí 163 miliónov eur

Tlmočenie v inštitúciách EÚ stojí 163 miliónov eur

Viacjazyčnosť je označovaná za výhodu EÚ – aké sú však jej náklady? Podľa správy odsúhlasenej Európskym parlamentom boli v roku 2003 – teda pred rozšírením – 163 miliónov eur.

Správu predkladal Alexander Stubb EPP-ED (skupina Európskej ľudovej strany – Kresťanských demokratov a Európskych demokratov združuje kresťanských demokratov, konzervatívcov a hlavné politické prúdy stredu a pravicového stredu z 27 členských krajín Európskej únie) a vychádzala z mimoriadnej správy Európskeho dvoru audítorov. Uvedená suma na tlmočenie predstavuje 1% celkového rozpočtu EÚ. Správa europoslanca Stubba konštatuje, že viacjazyčnosť je jednou z výhod EÚ, treba však prihliadať aj na peniaze daňových poplatníkov. Na margo nákladov za tlmočenie predkladateľ správy poznamenal: „Nie je to príliš vysoká cena za demokraciu.“

Celkovým cieľom správy bolo preskúmať možnosti zlepšenia a zlacnenia tlmočníckych služieb a zníženia výdavkov na tlmočenie. Deň tlmočenia v Európskom parlamente stojí 1476 eur, v Komisii je to 1046 eur. Celodenné stretnutie so všetkými 20 oficiálnymi jazykmi v EP stojí 118 000 eur – ak by bola používaná iba angličtina, francúzština a nemčina, cena je len 8900 eur. Europoslance Stubb však vec nechce hodnotiť z ekonomického hľadiska: „Členovia majú plné právo používať oficiálny jazyk, ktorý si vyberú.“

Správa nevidí možnosti ušetriť v obmedzení práva na tlmočenie v jazyku, ktorý si vyberú, ale v zefektívnení využívania služieb. Až 16% nákladov za tlmočenie tvoria služby, ktoré boli objednané, ale neboli využité, resp. boli zrušené na poslednú chvíľu (so zodpovedajúcimi storno poplatkami). Správa preto žiada lepšiu spoluprácu medzi zamestnancami EP a najímanými tlmočníkmi, flexibilitu pri plánovaní služieb, a zníženie cestovných a ubytovacích nákladov.

Zdroj: www.euractiv.sk