• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Tlmočenie, preklady a EÚ

Tlmočenie, preklady a EÚ

The European Union has got 27 member states and 23 official languages. This multilinguistic system is unique in the world and sometimes it seems that its advantages are overshadowed by problems connected with the strife to understand each other. Linguists – translators and interpreters – enable fluent communication flow within the system and through their work they try to eliminate language barriers and to simplify the whole system as much as possible. The EU adopts laws that are directly binding for its citizens and companies. Therefore it is quite natural that in order for the citizens, companies and courts to observe and apply them, there must be a version for each correspoding language that they understand available. In addition to this, all EU citizens have got the right to participate in development of the Union and it must be enabled to them in their language.
Na bezproblémové fungovanie potrebuje viacjazyčná organizácia, akou je EÚ, profesionálnych lingvistov. Úlohou jazykových útvarov inštitúcií a orgánov EÚ je podporovať a upevňovať viacjazyčnosť v Európe a pomáhať pri približovaní politík Únie jej občanom. Preklad písaných textov je základnou podmienkou pre plnenie zákonných povinností EÚ v oblasti komunikácie s verejnosťou. EÚ prijíma zákony, ktoré sú priamo záväzné pre občanov a firmy. Je preto úplne prirodzené, že na to, aby ich občania a súdy mohli dodržiavať a uplatňovať, musia mať k dispozícii preklad znení zákonov v tom jazyku, ktorému rozumejú. Kvalitné preklady a dôkladná práca prekladateľov v európskych inštitúciách zabezpečujú transparentnosť, legitímnosť a účinnosť Únie. Ich konkrétne úlohy a pracovné metódy závisia od činnosti samotnej inštitúcie.
Kľúčovou pomocnou činnosťou pre prácu poslancov v Európskom parlamente, ktorých volí európska verejnosť a ktorí diskutujú o navrhovaných zákonoch, je tlmočenie. Tlmočenie a pomoc tlmočníkov je dôležitá aj pre mnoho skupín odborníkov, ktorí pomáhajú v práci Európskej komisii. Preto zamestnávajú inštitúcie EÚ veľký počet konferenčných tlmočníkov. Na rozdiel od prekladu je predmetom tlmočenia výlučne verbálna komunikácia – podanie správy z jedného jazyka do druhého v prvej osobe prirodzeným a plynulým spôsobom, napodobňujúc tón a presvedčenie hovoriaceho. Okrem európskych politikov a lobistov sú teda dočasnými obyvateľmi Bruselu aj tlmočníci zo všetkých kútov Európy, a je ich neúrekom.
Tlmočníci a prekladatelia zabezpečujú plynulý chod zložitého nadnárodného útvaru – EÚ, ktorý v modernej histórii nemá obdobu. Preklady a tlmočenie sú červenými krvinkami, ktoré prenášajú kyslík v komunikačnom toku – obehu – masívnej európskej byrokracie. Preklady a tlmočenie sú teda nosným článkom našej “eurodomoviny”.