• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Často kladené otázky

Často kladené otázky: preklady

Akým spôsobom zadám objednávku a zistím predbežnú cenu prekladu?

Objednávka sa zádava prostredníctvom objednávkového formuláru (pozri objednávka) na základe, ktorého vyrátame predbežnú cenu prekladu. Pridržiavame sa štandardných sadzieb v cenníku (pozri cenník), kde cena prekladu sa odvíja najmä od jazyka z alebo do ktorého sa bude dokument prekladať, a od počtu normostrán (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier podľa počítadla programu Word). Sadzba za normostranu je nižšia v prípade stálych odberateľov alebo v prípade, že ide o rozsiahlejší preklad (viac ako 30 NS). Naopak príplatok sa účtuje v prípade expresného prekladu. Príplatky za rýchle preklady budú dohodnuté s klietmi individuálne ku ich všeobecnej spokojnosti a na základe fyzických možností našich prekladateľov.

Čo sa považuje za bežnú rýchlosť?

Fyzické možnosti jedného prekladateľa sa pohybujú na úrovni cca. 10 NS za jeden deň. Vďaka systému práce agentúry Preklady ECHO, tzn. možnosť objednávky a zaslania dokumentov online a tiež odovzdania dokumentov klientovi mailom, dokážeme ponúknuť rýchlosť 10 NS za jeden deň ako štandardnú službu. V prípade, že potrebujete preložiť do 24 hodín viac ako 10 NS, rozdelíme prácu medzi viacerých prekladateľov a budeme účtovať individuálny príplatok za rýchly preklad.

Akým spôsobom a v akej podobe je potrebné doručiť dokument/dokumenty na preklad?

Dokument/dokumenty na preklad môžu byť buď v elektronickej podobe alebo fyzickej podobe a doručené môžu byť mailom, poštou, kuriérskou službou alebo osobne. Naša agentúra odovzdá preklad klientovi v elektronickej podobe a to vo formáte, ktorý si vyžiada (.doc, .xls,.pdf a iné ). 

Často kladené otázky: tlmočenie

Aký druh tlmočenia poskytuje agentúra Preklady ECHO?

Naša agentúra ponúka konzekutívne tlmočenie pre menšie aj väčšie skupiny účastníkov. Konzekutívne tlmočenie v našom ponímaní neznamená tlmočenie po jednej vete a nie je vhodné, aby tlmočník rečníka prerušoval iba preto, lebo dlhšie úseky pretlmočiť nevie, keďže si ich nevie zapamätať. Kvalitný tlmočník musí mať dobrú pamäť a koncentráciu a v záujme plynulej komunikácie teda prekladá po niekoľkých vetách naraz.

Ako formou prebieha tlmočenie?

Tlmočenie môže prebiehať buď za osobnej účasti tlmočníka alebo na diaľku prostredníctvom telefónu, video prenosu, alebo prostredníctvom chatu (ICQ, Skype, MSN Messenger atď.). Najmä v prvom prípade, kedy sa tlmočník osobne zúčastňuje napr. obchodného rokovania, je potrebné sa dohodnúť s čo najväčším časovým odstupom vopred. Ak tlmočenie prebieha za osobnej účasti tlmočníka, je bežné dohodnúť sa na pevnom termíne 3 dni vopred (anglický jazyk stačí 1 deň). Ak budete potrebovať nášho tlmočníka na viac ako 1 deň alebo ak bude tlmočenie prebiehať viac ako 300 km od Bratislavy, je potrebné dohodnúť si termín 1 týždeň vopred. Všetko však závisí od individuálnej dohody s klientom.