• Any questions?+421 911 307 600
Preklady Echo

Najviac používané jazyky na internete

Najviac používané jazyky na internete

Počet celkových zaznamenaných používateľov internetu dosiahol v roku 2007 celosvetovo číslo 1 262 032 697. Aj keď angličtina je na prvom mieste s viac ako 30,1% t celkového počtu používateľov internetu, je prekonaná 882 503 350 používateľmi, ktorí na internete využívajú iný jazyk. Na druhom mieste za angličtinou nasleduje čínština (14,7%) a za ňou španielčina (9,0%). Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o celosvetových používateľoch internetu z jazykovej perspektívy:

10 NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH
JAZYKOV NA INTERNETE %
všetkých
používateľov Počet
používateľov
v rámci
jazyka Penetrácia
v rámci
jazyka Vzostup jazyka
na internete
(2000-2007) Svet. pop.
v rámci
jazyka
2007
Angličtina 30,1% 379 529 347 18,8% 167,3% 2 022 629 545
Čínština 14,7% 184 901 513 13,6% 472,4% 1 356 701 170
Španielčina 9,0% 113 463 158 25,4% 359,7% 446 648 991
Japončina 6,9% 87 540 000 68,7% 85,9% 127 433 494
Francúzština 5,1% 63 761 141 15,6% 422,7% 407 819 872
Nemčina 4,9% 61 912 361 64,2% 123,5% 96 403 511
Portugalčina 4,0% 50 828 760 21,4% 570,9% 237 003 607
Arabčina 3,7% 46 359 140 13,2% 1 575,9% 350 965 119
Kórejčina 2,7% 34 430 000 47,6% 80,8% 72 346 515
Taliančina 2,6% 33 143 152 57,0% 151,1% 58 178 115
10 NAJ JAZYKOV
83,7% 1 055 868 572 20,4% 221,4% 5 176 129 939
Zvyšné jazyky 16,3% 206 164 125 14,4% 534,8% 1 430 840 227
CELÝ SVET
100,0% 1 262 032 697 19,1% 249,6% 6 606 970 166

Zdroj: www.internetworldstats.com

SLOVENČINA
Podľa najnovších údajov od InternetWorldStats používa internet zhruba 2 500 000 Slovákov. Toto číslo predstavuje penetráciu 46,5%.
Počet Slovákov na internete vzrástol v rokoch 2000 až 2007 o 284,6%.